Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt lezen’. Maar kinderen met dyslexie hebben vaak ook veel moeite met spelling. Onder dyslexie vallen verschillende problemen die te maken hebben met geschreven teksten, zoals (hardop) lezen, spellen en schrijven. Wellicht herkent u de volgende voorbeelden bij uw kind:
 • Bij het (hardop) lezen hebben zij de neiging woorden over te slaan, halen zij letters door elkaar en bestaat er vaak weerstand tegen het lezen van boeken. 
 • Bij het spellen worden ook letters door elkaar gehaald. Daarnaast vervangen zij woorden met (bijna) dezelfde klank, maar met een andere betekenis, bijvoorbeeld woord met wordt en andersom. 
 • Kinderen met dyslexie schrijven vaak erg langzaam en zij hebben vaak een slordig handschrift. 

Heeft u of de leerkracht van uw kind vermoedens van dyslexie bij uw kind? Dan is het zinvol om uw kind te laten onderzoeken op dyslexie. Ook bij leerlingen van de middelbare school kunnen wij lees- en spellingproblemen onderzoeken, dan wel dyslexie vaststellen.

 Logo Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie NKD
 

Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Dat betekent dat wij via uw gemeente vergoede zorg leveren en dus uw kind mogen onderzoeken en behandelen, onder bepaalde voorwaarden*.
Bij kinderen van de basisschoolleeftijd, kan er gesproken worden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Deze diagnose wordt gesteld aan de hand van het protocol PDDB 2.0. Er is dan vergoede zorg mogelijk in de vorm van een behandeltraject.
Uw kind kan ernstige dyslexie hebben, maar ook bijvoorbeeld AD(H)D. In dit geval moet de andere stoornis behandeld worden en moeten de symptomen onder controle zijn. Er kan dan weer gesproken worden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

*Samengevat:

 • Zo moet uw kind tot de zwakste 10 % lezers ÓF tot de zwakste 16 % lezers én de zwakste 10 % spellers behoren.
 • School moet minimaal 2 periodes uw kind extra begeleiding hebben geboden.
 • Er mag geen sprake zijn van interactie met een andere stoornis.

Zie voor uitgebreide informatie het SDN en het PDDB 2.0.

Ook kan het zijn dat er wel sprake is van dyslexie, maar niet van dusdanige ernst dat vergoede zorg mogelijk is. Wel krijgen alle leerlingen met dyslexie een dyslexieverklaring, waarmee ze recht hebben op compenserende en dispenserende hulpmiddelen in het onderwijs. Er kan ook worden gekozen om zelf dyslexiebehandelingen te financieren.

Het onderzoek 
Op de dag van het onderzoek brengt u uw kind naar ons kantoor. U hoeft verder niets voor te bereiden. Tijdens dit onderzoek, dat afhankelijk van de situatie meestal twee dagdelen van elk ongeveer twee en een half uur duurt, bent u als ouder niet aanwezig. Omdat wij in het centrum van Alphen aan den Rijn kantoor houden, kunt u mooi even rustig winkelen of een kop koffie gaan drinken op een terras. Het is ook mogelijk bij ons in de wachtkamer (voorzien van gratis WiFi) plaats te nemen. Maar let op, op dit moment geldt ook in onze wachtkamer nog de 1,5 meter maatregel.  

Wij kijken tijdens het diagnostisch onderzoek naar een aantal factoren zoals: 

 • voorinformatie van school en ouders
 • lees- en spellingachterstanden
 • het geheugen van uw kind
 • fonologische vaardigheden (klankverwerking)
 • woordvindingsproblemen
 • (verbale) intelligentie

Deze onderzoeken zijn nodig om vast te stellen of er andere factoren, zoals verstandelijke beperking, algemene of specifieke taalstoornis of algemeen leerprobleem, zijn die de taalachterstand kan verklaren.  
Vervolgens wordt door ons een rapport gemaakt waarin de bevindingen van het onderzoek worden vermeld. Het verslag volgt de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland met aandacht voor een onderkennende, een verklarende en een behandelingsgerichte diagnose. Natuurlijk staat er in dit verslag een aantal adviezen en aanbevelingen die specifiek voor uw kind van toepassing zijn. Bovendien krijgt u indien van toepassing een dyslexieverklaring waardoor uw kind extra voorzieningen op school kan krijgen. Dit rapport ontvangt u waar mogelijk binnen 15 werkdagen. 

Behandelingen
Kinderen met ernstige dyslexie schrijven woorden vaak zoals zij de klanken horen en missen de steun van een geautomatiseerd woordbeeld. Pi-Spello is onze behandelingsmethode, waarbij het kind leert om de juiste klanken en klankstukjes binnen een woord te herkennen. Ook leert het om deze klanken en klankstukjes om te zetten in de juiste tekens en woorddelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kleur-klank koppeling. De behandelingen zijn erop gericht dat eerst de makkelijke klanken en woordbeelden worden gekoppeld aan kleuren en daarna de moeilijkere. Deze extra informatie biedt het kind de mogelijkheid om juist te leren spellen. En zij is er op gericht om steeds moeilijkere combinaties aan te leren. Vooraf wordt er gekeken naar welke fouten er precies gemaakt worden, waardoor ieder kind op zijn eigen niveau wordt behandeld.
Natuurlijk wordt ook het lezen niet vergeten. Kinderen ‘hakken en plakken’ vaak woorddelen en woorden bij het lezen. Door middel van een andere leestechniek wordt de nadruk op vlot en vloeiend lezen gelegd. Hierdoor ervaart uw kind op den duur een groter plezier in lezen, en gaat zijn leesvaardigheid voorruit. 

Sociaal-emotioneel 
Kinderen met dyslexie hebben niet alleen problemen met school, maar op alle gebieden waar taal een rol in speelt. Zij ervaren vaak sociaal-emotionele problemen, omdat zij niet kunnen presteren naar hun volle vermogen. Het leidt ook vaak tot motivatieproblemen. Het kan dus zinvol zijn om ook de sociaal-emotionele problemen te behandelen, parallel aan of voordat de daadwerkelijke behandeling van de dyslexie plaats vindt.
Daarnaast zal er in een behandeltraject bij O3 Schoolpsychologie aandacht worden besteed aan voorlichting over dyslexie, het zelfbeeld en zelfvertrouwen van uw kind en een stimulerende en een motiverende werkwijze. Elk jaar geven wij ook een groepstraining gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling; voor een groep kinderen die het het hardst nodig heeft om Dyslexie de Baas te worden!

Contact 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.