ADHD

Heeft uw kind moeite om zich te concentreren? Kan uw kind maar lastig de aandacht bij een onderwerp houden en is uw kind vaak onrustig of druk? De kans bestaat dat uw kind ADHD heeft. ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een stoornis die maakt dat de schoolresultaten vaak tegenvallen, terwijl uw kind er wel slim genoeg voor is. Met onderzoek en behandeling kunt u uw kind echter helpen om het beste uit zichzelf te halen.

Wat is ADHD?
Kinderen met ADHD hebben moeite om zich te concentreren en hun aandacht lang op een onderwerp te richten. Bovendien zijn ze vaak onrustig en hyperactief. Wanneer kinderen wel moeite hebben om zich te concentreren en hun aandacht te focussen, maar niet heel druk zijn, dan wordt er vaak gesproken van ADD. ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit.

Benadering van schoolpsychologie.nl
De psychologen van O3 Schoolpsychologie zijn bevoegd om de diagnose ADHD en/of ADD vast te stellen. Als u of uw kind ADHD of ADD heeft dan kan een behandeling uw kind helpen om tot zijn volle vermogens te komen.

Wij zijn als enige in Alphen gecertificeerd in het behandelen van ADD en ADHD met de Cogmed Werkgeheugen Training. Daar zijn we trots op!

Cogmed Werkgeheugen Training
De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, maar ook adolescenten en volwassenen, te helpen bij het verbeteren van hun concentratie. Het programma kan thuis worden uitgevoerd onder begeleiding op afstand van onze psychologen.
Na het volgen van de Cogmed Werkgeheugen Training merken ouders en leraren verbetering bij het kind in het onthouden van opdrachten, zelfstandig werken, sociale vaardigheden en het nemen van initiatief. Hier kunt u een lijst met wetenschappelijke artikelen vinden over het werkgeheugen en de effecten van training.

Link naar wetenschappelijk onderzoek.

Brain Game Brian en Jungle Memorytraining
Brain Game Brian is meer een computerspel en bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Deze training traint ook het werkgeheugen, maar naast het werkgeheugen worden de twee andere executieve functies die veel met ADHD te maken hebben, getraind. Dit zijn de stopfunctie (om impulsief gedrag te kunnen stoppen) en cognitieve flexibiliteit (om makkelijker te kunnen switchen van strategieën). Brain Game Brian wordt ontwikkelt door GGZ instelling Lucertis in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Jungle Memorytraining is meer een Cogmed light. Zij traint vooral het werkgeheugen in drie taken. De tijdsinvestering is daarom minder. Deze training is pas sinds kort in Nederland. Zij is ontwikkeld door Dr. Alloway in Amerika.

Contact 
Wilt u weten of uw kind daadwerkelijk ADHD of ADD heeft? Of bent u geïnteresseerd in de Cogmed Werkgeheugen Training? Kortom wilt u dat u of uw kind het beste uit zichzelf kan halen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Voor informatie en tips voor ouders  kunt u hier terecht.

http://adhd-digitaal.nl/tips-en-informatie/18-15-tips-voor-ouders.html