Andere onderzoeken

Indicatieaanvraag  Leerling Gebonden Financiering (LGF) in cluster 2, 3 en 4. En onderzoek voor indicatie aanvraag LWOO/PrO bij de Regionale Verwijzingscommissie

Tot op heden gelden de huidige regelingen. (Neuro-)psychologisch onderzoek is verplicht en mag niet ouder zijn dan twee jaar op het moment dat het dossier compleet binnenkomt bij het secretariaat van de instantie die de indicatie afgeeft. Zoals het CVI voor rugzakjes en de RVC voor LWOO /PRO indicaties.  Dit onderzoek kan (steeds op afzienbare termijn)  verzorgd worden door O3 Schoolpsychologie.

Daarna zullen de toewijzingen van passend onderwijs  vanuit samenwerkingsverbanden gaan plaatsvinden. Ook dan kan dergelijk onderzoek van belang zijn voor een goede analyse van sterktes en zwaktes.

 

Ander onderzoek

Naast dyslexieonderzoek of intelligentieonderzoek kan onderzoek van andere aspecten van groot belang zijn. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de specifieke zorgvraag zijn er diverse mogelijkheden, zoals onderzoek van: persoonlijkheid, gedrag, motivatie, creativiteit, concentratie en neuropsychologisch functioneren. Deze testen of observaties leiden tot een meer samenhangend beeld van het functioneren van uw kind. Deze informatie wordt door middel van psychologische testen, via observatie(s) of via vragenlijsten verzameld.

Principieel wordt waar mogelijk uitsluitend met COTAN goedgekeurde onderzoeksmiddelen gewerkt.