Dyslexie

Logo Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie NKD

Dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt lezen’. Onder dyslexie vallen verschillende problemen die te maken hebben met geschreven teksten. Kinderen met dyslexie hebben vaak veel moeite met (hardop) lezen, spellen en schrijven.

  • Bij het (hardop) lezen hebben zij de neiging woorden over te slaan, halen zij letters door elkaar en bestaat er vaak weerstand tegen het lezen van boeken.
  • Bij het spellen worden ook letters door elkaar gehaald. Daarnaast vervangen zij woorden met (bijna) dezelfde klank, maar met een andere betekenis, bijvoorbeeld woord met wordt en andersom.
  • Kinderen met dyslexie schrijven vaak erg langzaam en zij hebben vaak een slordig handschrift.

Herkent u uw kind hierin? Dan is het zinvol om uw kind te laten testen op dyslexie. Kinderen met dyslexie hebben niet alleen problemen met school, maar op alle gebieden waar taal een rol in speelt. Zij ervaren vaak sociaal emotionele problemen, omdat zij niet kunnen presteren naar hun volle vermogen. Dit leidt ook vaak tot motivatieproblemen. Het kan dus zinvol zijn om ook de sociaal emotionele problemen te behandelen, parallel aan of voordat de daadwerkelijke behandeling van de dyslexie plaats vindt.

Wij streven ernaar om de tijd tussen aanmelding en start behandeling zo kort mogelijk te houden. We proberen dit binnen 6 weken te houden. Het onderzoek naar dyslexie vindt binnen de termijn van 4 tot 8 weken plaats.

Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Dat betekent dat wij uw kind GRATIS via uw gemeente kunnen onderzoeken en behandelen. Hieraan zijn voorwaarden aan verbonden.

  • Zo moet uw kind tot de zwakste 10 % lezers ÓF tot de zwakste 16 % lezers én de zwakste 10 % spellers behoren.
  • Moet school minimaal 2 periodes uw kind extra begeleiding hebben geboden.
  • Er mag geen sprake zijn van interactie met een andere stoornis.

Wanneer uw kind ernstige dyslexie heeft, maar ook ADHD of ADD, moet die laatste onder controle zijn. Wij behandelen ADHD of ADD met een werkgeheugen training, waardoor de symptomen van ADHD en ADD verminderen en daarmee het probleem van aandachtstekort wordt verholpen. Als dit gebeurd is dan is er weer sprake van ernstige enkelvoudige dyslexie.

 

Dyslexie bij (jong-) volwassenen

O3 Schoolpsychologie is in het bezit van de IDAA, een speciaal ontworpen test om dyslexie bij jongeren en volwassenen vast te stellen. Deze test is bedoeld voor 16 jarigen en ouder. Hij is ontworpen door de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven. IDAA staat voor Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen en is ontworpen aan de hand van de nieuwste inzichten omtrent dyslexie. Wij willen daarom alle jongeren en volwassenen met lees- en spellingproblemen uitnodigen om zich te laten onderzoeken. Wanneer uw kind dyslexie heeft, u ook moeite hebt met lezen en/of schrijven, dan is de kans groot dat ook u dyslexie hebt.